Modul program kepimpinan pdf

Mar 15, 2011 tambah kapsyen ringkasan modul aktiviti yang dilaksanakan modul 1 tarikh. Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal. Mccall, 1992 leadership development and succession planning will be the priority issues of the next decade jay conger, 1999. Pdf on nov 27, 2005, fairus muhamad darus and others. Untuk mendidik seorang calon pemimpin tentunya harus mempunyai materi pelatihan kepemimpinan yang baik. Kepimpinan membawa erti keupayaaan memimpin dan kepemimpinan pula keupayaan sebagai. Feb 11, 2014 pcg kokurikulum melibatkan kursus kepimpinan 8. Sehubungan itu, duke 2011 dan sisk 2000 menjelaskan ciri kepemimpinan boleh ditingkat dan diperbaiki. Mccall, 1992 leadership development and succession planning will be the priority issues of the next decade jay conger, 1999 this much is certain. Modul kepemimpinan i staff site universitas negeri yogyakarta. Modul latihan 1, perkhidmatan penyayang ke arah kualiti dan kecemerlangan, institut kesihatan umum kementerian kesihatan malaysia rujukan sunting sunting sumber aspekaspek kepimpinan dan prestasi organisasichoi, chee hwa 2004 universiti teknologi malaysia institutional repository, univesiti teknologi malaysia. Pemimpin leader adalah orang yang dapat menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain. May 04, 2017 matlamat konsep program transformasi sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima teras yang berikut.

Manajer di setiap tingkat manajemen memiliki gaya kepemimpinannya masingmasing. Program doktor muda mula dilaksanakan pada tahun 1989 di sekolah. Memupuk sifat kepimpinan dan keyakinan di kalangan doktor muda. Keberkesanan program pembangunan eksekutif jabatan. Pembinaan modul program pembangunan sukan dan riadah pelajar. Antara aktiviti awal yang boleh dilaksanakan di sekolah adalah kem kepimpinan bagi pengawas atau ketua dan penolong kelas. Bagi memudahkan guru juga, berikut merupakan modul latihan dalam kumpulan ldk yang boleh dilaksanakan sewaktu menganjurkan kem ini di sekolah. Sesetengah organisasi pula menyediakan program latihan kepimpinan bertujuan untuk mengembang dan meningkatkan kebolehan memimpin dalam kalangan pengurus dan kakitangannya. Download as doc, pdf, txt or read online from scribd. Didalam aktiviti ini, peserta program akan meluahkan apa yang terpendam didalam hati masingmasing kepada sahabatsahabat mereka. Program welcome week adalah merupakan minggu suai kenal pelajar tahun satu dengan fakulti pendidikan utm. Pgb menetapkan hala tuju sekolah secara terancang membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira keperluan sekolah, secara jelas dan kolektif. Apr 16, 2017 antara aktivi yang selalu dijalankan setiap kali kemkem motivasi, perkhemahan, kursus kepimpinan adalah latihan dalam kumpulan ldk.

Rancangan program pada minggu ini adalah di sesuaikan mengikut unit modul pembangunan sahsiah mohd suhaimi bin khalid, 2008, pembangunan kepimpinan mohammad rudzuan bin mohd nor, 2008, pembangunan akademik maznah bte. Program latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan terbaik. Sekolah transformasi merupakan satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajarn murid yang aktif dan bermakna. Program ini akan disokong dengan kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan berinspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Modul ini menampilkan kaedah dan cara mempersiapkan pelajar untuk lebih berkeyakinan menjadi contoh dan teladan kepada pelajar lain dalam aspek aspek kepimpinan. Kertas kerja dan modul ldk kem kepimpinan sekolah medium perkongsian bestari warga pendidikan malaysia. Program program pembangunan profesional sudah tentu dapat mengupayakan guru demi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Jika anda belum pernah menghadiri bengkel dan team building daripada cjconsultancy ini, tentunya anda nak tahu lanjut tentang modul yang ditawarkan. Kem kepimpinan pelajar berjaya mencapai matlamat dan objektif program ini iaitu untuk mengenalpasti bakat dan perwatakan kepimpinan dalam kalangan pemimpin pelajar sekolah menengah. Bermula daripada kesedaran tentang ciri kepimpinan yang dimiliki, disusuli dengan pendedahan kepada peluang membina kepimpinan menerusi pelbagai aktiviti. Pada 30 ogos 1 sept seramai 79 pelajar lembaga kepimpinan murid yang terdiri daripada semua pemimpin pelajar pp, wakil.

Mar 09, 2010 modul ini menampilkan kaedah dan cara mempersiapkan pelajar untuk lebih berkeyakinan menjadi contoh dan teladan kepada pelajar lain dalam aspek aspek kepimpinan. Pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar tahun satu. Namun sampai saat imi pelaksanaannya masih belum maksimal. Achieving leadership excellence executive leadership is a key source of competitive advantage it should rank in a companys top five strategic priorities m. Aktivitiaktiviti yang telah dilaksanakan semasa program ini juga. Kem kepimpinan ini juga telah berjaya memupuk kemahiran kepimpinan serta sikap yang positif dalam menangani masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Berikut adalah ciriciri yang saya percaya perlu dibangunkan oleh pgb, supaya kepimpinan mereka kekal relevan untuk berkembang pada abad ke21. Pdf modul pembangunan dan kepimpinan pelajar mpkp di. Pgb menetapkan hala tuju sekolah secara terancang membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira. Modul kursus kepimpinan pengawas y ditulis oleh leenoh y wednesday, april 22, 2009 entri ini diposkan khas untuk guruguru yang memerlukan panduan kursus motivasi, kertas kerja ini petikan daripada kertas kerja yang telah lalu dan telah dibuat beberapa pindaan serta penyesuaian bagi kegunaan kursus kepimpinan pengawas kursus ringkas. Pembinaan modul program pembangunan kerjaya pelajar. Ramai yang mencari modul aktiviti ldk untuk digunakan di dalam aktiviti kumpulan. Kertas kerja dan modul ldk kem kepimpinan sekolah sumber. Program latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan.

Dalam erti kata lain, kepimpinan tidak dapat dipisahkan daripada subordinat dan pandangan subordinat perlu dilihat dan dinilai untuk mendapatkan keputusan yang menyeluruh. Melalui lapan modul kejurulatihan tersebut, pelaksanaan kursus kokurikulum berkredit akan lebih. Melatih jurulatih kepimpinan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran aktif berasaskan masalah. Kem kepimpinan pelajar pusat kepelbagaian pendidikan. Modul materi kursus autocad 2d computer aided draftingdesign 47 p a g e belajar mudah dengan autocad 2d bab 5 a. Memimpin diberi erti sebagai memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Penyediaan modul pembangunan kepimpinan ini adalah salah satu elemen dalam program pembangunan pelajar yang disarankan oleh ahmad nawawi bin adnan 2007, program pembangunan pelajar boleh dibahagikan kepada lima kategori iaitu pembangunan sahsiah, pembangunan kepimpinan, pembangunan akademik dan kerjaya, pembangunan kemasyarakatan. Apr 03, 2017 kertas kerja kem kepimpinan pengawas antara aktiviti awal yang boleh dilaksanakan di sekolah adalah kem kepimpinan bagi pengawas atau ketua dan penolong kelas. Modul kursus kepimpinan pengawas pdf free download.

Ice breaking ini sebenarnya aktiviti sesi pengenalan, memisahkan geng yang sudah. Alamat kem kem sri raudah batu 12 12 jalan bentong lama, gombak, selangor, malaysia telephone. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan program pembangunan di negaranegara maju lain seperti amerika syarikat, australia. Penerapan dan kesedaran kemahiran kepimpinan menerusi. Teori tingkah laku program kepimpinan direka khusus untuk mengubah tingkah laku bakal pemimpin agar gaya kepimpinan terbaik dapat dihasilkan. Program ini boleh dilaksanakan bagi membantu pengawas atau ketua dan penolong kelas yang baru dilantik untuk memahami tugas mereka dan tanggungjawab mereka. Pdf program kepimpinan pengawas sekolah kebangsaan. Contoh isi materi pelatihan tentang kepemimpinan atau. Perkongsian bahanbahan pendidikan, hebahan berita semasa dan pemberitahuan informasi. Pembangunan kepimpinan yang dirancang ini melibatkan unit 1 dan unit 2 daripada modul pembangunan kepimpinan. Modul latihan terkini yang dihasilkan adalah modul latihan kelab doktor.

Menerusi program atau kursus kokurikulum, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran mereka seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, keusahawanan dan seterusnya memiliki kriteria yang diperlukan. Juga dihuraikan pelaksanaan aktiviti bersifat motivasi yang diperkenalkan melalui modul program kepimpinan pelajar pkp yang menjurus kepada matlamat modul, sahsiah diri, kemahiran membuat keputusan, kemahiran komunikasi, kemahiran merancang dan pengucapan awam. Jakarta, juli 2008 deputi bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur. Latihan pembangunan kepimpinan pemimpin perlu mempunyai kompetensi kepimpinan untuk membolehkan beliau. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan. Kertas kerja kem kepimpinan pengawas sumber pendidikan. Program kepimpinan pengawas sekolah kebangsaan convent greenlane dan pusat pengajian ilmu pendidikan, universiti sains malaysia article pdf available november 2015 with 3,979 reads.

Lapan modul kejurulatihan kursus kokurikulum berkredit ialah modul kejurulatihan kursus kokurikulum berkredit teras kepimpinan, kesukarelawanan, daya usaha dan inovasi, pengucapan awam, sukan, kebudayaan, khidmat komuniti dan keusahawanan. Kepimpinan wikipedia bahasa melayu, ensiklopedia bebas. May 05, 2017 kepimpinan transformasi adalah berlawanan dengan. Perbincangan pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar adalah salah satu langkah.

Pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar. Kem kepimpinan modul islamic leadership ilead sbpi rawang. Sebagai permulaan kebiasaannya kita akan buat ice breaking, apakah maksud ice breaking ini. Penulis abu muadz bin mahmud, lulusan sarjana kejuruteran alam sekitar, seorang jurutera, motivator, jurulatih, telah mengendalikan lebih dari 60 program latihan selama 10 tahun.

Projek ini adalah berkaitan dengan pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar tahun satu fakulti pendidikan universiti teknologi malaysia untuk panduan jawatankuasa first year experience fye fakulti pendidikan universiti teknologi. Modul aktiviti latihan dalam kumpulan ldk pendidik2u. Definisi kepemimpinan kepemimpinan leadership adalah suatu proses untuk mempengaruhi dan mendorong orang lain agar bekerja keras dalam mencapai suatu tujuan. Saya mestilah sentiasa jujur dan ikhlas terhadap diri sendiri objektif. Sep 08, 20 modul motivasi kepimpinan kecemerlangan 1. Selamat memanfaatkan modul diklat kepemimpinan tingkat iii ini. Mar 19, 2018 latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan oleh cjconsultancy ini adalah antara modul terbaik di malaysia. Program pembangunan kepimpinan yang boleh dilaksanakan, antaranya adalah. Mohd nor 2008 v modul pembangunan kemasyarakatan siti satriyah bte mohd zohdi vi modul pembangunan sukan dan riadah mohd aidil b. Kepimpinan pelajar tahun satu fakulti pendidikan universiti.

Pelaksanaan program ini akan menjurus kepada teknik komunikasi berkesan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Modul kepemimpinan perempuan solidaritas perempuan. Pdf pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar. Buatlah settingan print yang nantina akan disave pada format jpeg dan pdf bukan print out. Carta alir program pembangunan guru baharu tempoh ppgb adalah sekurangkurangnya 12 bulan bermula dari tarikh gb melapor diri di sekolah. Sofian 2008 iv modul pembangunan kepimpinan muhamad rudzuan b. Doc ldk yang menyeronokkan farhaan rahmat academia. Kem sebegini sering dianjurkan oleh unit hem hal ehwal disiplin murid. Projek ini adalah berkaitan dengan pembinaan modul program pembangunan. Melakukan sesuatu perkara yang positif tanpa disuruh. Buatlah gambar denah,tampak,potongan berdasarkan data berikut. Kejujuran dan integriti honesty and integrity sebagai pemimpin, anda perlu mengenali nilai diri anda sendiri, kenali nilai yang sedia ada di sekolah dan nilainilai yang ada dalam komuniti sekolah. Dalam melaksanakan program ini seorang pemimpin mungkin akan menghadapi isuisu seperti yang telah dibincangkan di atas, maka beliau perlulah memilih pendekatan sesuai dengan cabaran yang dihadapi institut aminudin baki,2006.

Program latihan selama 3 hari dan 3 bulan penyeliaan 3. Doc contoh modul kepimpinan fredolin amit academia. Untuk mendalami peranan guru dalam profesionnya, bab ini akan membincangkan konsep profesion, profesionalisme dan ciriciri yang dimiliki guru yang profesional. Modul latihan kami menawarkan 3 modul inovatif untuk program latihan jurulatih pbal. Pembinaan modul program pembangunan kerjaya pelajar tahun.

Semoga melalui modul ini, kompetensi kepemimpinan bagi peserta diklat kepemimpinan tingkat iii dapat tercapai. Pdf pembinaan modul program pembangunan kepimpinan. Modul kursus kepimpinan pelajar 1 isi kandungan modul bil isi kandungan muka surat 1. Pembinaan modul program pembangunan sukan dan riadah.

567 454 1045 1016 1097 695 543 180 429 1381 722 319 1366 755 1480 445 1264 173 577 572 702 100 1030 1047 784 750 571 248 1160 1332 550 1224 241 965 734